английски, френски, немски, руски

Бавен превод за 3 работни дни (72 астрономически часа)

 

от чужд на български език

от български на чужд език

Граждански документи – дипломи, приложения на дипломи, удостоверения от учебни заведения, учебни програми, удостоверения за раждане и брак, свидетелства и други лични документи, декларации, атестации, препоръки, лична кореспонденция, трудови книжки и др.

13,00 лв. стр.

15,00 лв. стр.

Фирмени документи – договори, нотариални актове, фирмени решения, съдебни удостоверения за актуално състояние, пълномощни, декларации, протоколи, сертификати, устави, меморандуми, съдебни решения за развод или осиновяване, статии, рецензии, каталози, жалби, менюта, анотации и др.

18,70 лв. стр.

20,70 лв. стр.

Специализирани преводи – юридически, икономически, технически, медицински, застрахователни и др.

18,90 лв. стр.

18,90 лв. стр.

Нормален обем превод за бавна поръчка на ден е 5 страници.

При обем, по-голям от 15 стр. за 3 дни – преводът се таксува като бърз!

 

Бърз превод за 24 часа от приемане на поръчката

от чужд на български език

от български на чужд език

 

Граждански документи – дипломи, приложения на дипломи, удостоверения от учебни заведения, учебни програми, удостоверения за раждане и брак, свидетелства и други лични документи, декларации, атестации, препоръки, лична кореспонденция, трудови книжки и др.

 

15,00 лв. стр.

17,00 лв. стр.

Фирмени документи – договори, нотариални актове, фирмени решения, съдебни удостоверения за актуално състояние, пълномощни, декларации, протоколи, сертификати, устави, меморандуми, съдебни решения за развод или осиновяване, статии, рецензии, каталози, жалби, менюта, анотации и др.

20,70 лв. стр.

22,70 лв. стр.

Специализирани преводи – юридически, икономически, технически, медицински, застрахователни и др.

22,70 лв. стр.

22,70 лв. стр.

Нормален обем превод за бърза поръчка – до 10 страници за 24 часа.