Агенция за превод „Немезида” — сериозен и надежден партньор
В началото бе словото и всички говореха на един език… Оттогава са минали хилядолетия, но и сега в основата на всяко дело лежи словото. Народите говорят на различни езици и затова сме необходими ние, преводачите. Нашата агенция вижда своята задача в това, да предаде грижовно и точно всяка информация и послание, които са необходими в работата на клиента.
Въпросът за качеството на превода има ключово значение за всички, които работят на международно ниво или се стремят да ползват чуждестранния опит. Именно поради това основният стандарт за качество в нашата агенция е постигане на максимално съответствие на превода на изходния материал, достъпност и лекота на неговото възприемане.
Ние работим оперативно, благодарение на което клиентите ни могат да си спестят ценно време.
Ценовата политика на нашата агенция се характеризира с гъвкавост.
При необходимост осигуряваме услуги с куриерска доставка на готовите документи.
Благодарение на посочените предимства агенция за преводи „НЕМЕЗИДА” е разпознаваема и заема своето място на надежден партньор на пазара на преводаческите услуги.