Една преводаческа страница се равнява на 1800 знака с интервалите, които се пресмятат въз основа на готовия превод.

Бърза

Бавна

Стандартна поръчка

Видове документи:

Граждански докуметни

Фирмени документи

Специализирани