Английски, Френски, Немски, Руски

Бавен превод за 3 работни дни (72 астрономически часа)от чужд на български езикот български на чужд език

Граждански документи – дипломи, приложения на дипломи,
удостоверения от учебни заведения, учебни програми, достоверения
за раждане и брак, свидетелства и други лични
документи, декларации, атестации, препоръки,
лична кореспонденция, трудови книжки и др.

Фирмени документи – договори, нотариални актове,
фирмени решения, съдебни удостоверения за актуално
състояние, пълномощни, декларации, протоколи,
сертификати, устави, меморандуми, съдебни решения
за развод или осиновяване, статии, рецензии, каталози, жалби,
менюта, анотации и др.

Специализирани преводи – юридически, икономически, технически,
медицински, застрахователни и др.

Нормален обем превод за бавна поръчка на ден е 5 страници.

При обем, по-голям от 15 стр. за 3 дни – преводът се таксува като бърз!